PDF PROOF

Darmowa weryfikacja
PREFLIGHT

W wyniku optymalizacji pliku (PreFlight, szczegółowa weryfikacja, standaryzacja i/lub korekta), Klient:
 

  • otrzyma materiał końcowy w postaci pliku PDF, który zobowiazuje się zaakceptować przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego (druku),
  • zobowiązuje się dokładnie sprawdzić plik PDF pod względem merytorycznym i technicznym,
  • w przypadku wykrycia błędów, Zamawiający powinien przygotować nowy plik w oparciu o wymagania techniczne.