Jak dodać pliki do zamówienia?

KROK 1

Wybierz
moje konto

Kliknij w zakładkę “Moje konto” w menu
dostępnym nad sliderem lub obok Wyloguj

KROK 2

Wybierz
wgraj pliki

Przy wybranym zamówieniu kliknij w sekcji
PROOF czerwony przycisk “Wgraj pliki”

KROK 3

Dołącz pliki
do zamówienia

Kilknij duży szary przycisk “Dołącz pliki”
(możesz wybrać wiele plików na raz)

KROK 4

Wybierz pliki
z dysku komputera

Zaznacz wszystkie pliki, które chcesz
dołączyć do zamówienia

KROK 5

Dodaj kolejny plik
lub wyślij pliki

Kliknij przycisk “Dołącz pliki” by dodać
kolejny plik lub kliknij Wyślij pliki by
przesłać pliki
do sprawdzenia.

KROK 6

Przesyłanie
plików do drukarni

Nie zamykaj okna przeglądarki Twoje
pliki są wysyłane na nasz serwer

KROK 7

Zamknij okno
uploadera plików

Jeżeli pliki zostaną poprawnie przesłane
Kliknij przycisk “Zamknij”

KROK 8

Oczekuj na PDF
Proof Online

Teraz prosimy czekać na maila informującego o
przygotowaniu Proofa na podstawie załączonych
plików.