Jak przygotowac projekt z tłoczeniem?

Wymagania techniczne dotyczące przygotowania projektu graficznego z tłoczeniem wybranych elementów

1. W pliku graficznym należy utworzyć dodatkową warstwę o nazwie „Tłoczenie” i umieścić w niej elementy, które mają być przetłoczone.

2. Elementy umieszczone w warstwie „Tłoczenie” muszą być zbudowane z koloru 100% K i należy spasować je względem elementów drukowanych.

3. Maksymalny rozmiar elementu tłoczonego w przypadku produktów dostępnych online wynosi 40cm2 (element wpisany w pole powierzchni prostokątu o maksymalnie 40 cm2). Jeśli zachodzi konieczność przygotowania większego tłocznika wymaga to ustalenia ceny indywidualnej.

4. W związku z ograniczeniami technologii, należy unikać stosowania zbyt małych elementów. Grubość linii nie może być mniejsza niż 2 pkt, natomiast wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt. Grubość linii w każdym miejscu elementu tłoczonego musi wynosić minimum 0,4 mm. Dopuszczalna odchyłka w pasowaniu wynosi 0,5 mm.

5. Projekt należy zapisać w formacie pdf, standardzie PDF-X:2004 gdzie maskę tłoczenia należy umieścić jako kolejna strona projektu.