Jak ustawić indywidualny adres nadawcy?

Indywidualny adres nadawcy
Instrukcja

Krok 1

Zaloguj się do panelu klienta na stronie pbdruk.pl - kliknij na Zaloguj się.

Krok 2

W dolnej części menu, po lewej stronie panelu, kliknij na Książka adresowa.

Krok 3

W książce nadawczej, po prawej stronie kliknij na Dodaj adres nadawczy.

Krok 4

Wypełnij formularz dodawania nowego adresu nadawcy.
Przed zapisaniem, zaznacz pole Ustaw jako adres domyślny, aby w koszyku, na etapie składania zamówienia adres ten był wybierany automatycznie.
Do książki adresowej nadawców możesz dodać więcej adresów, będą one dostępne do wyboru, podczas składania zamówienia.

PODSUMOWANIE

W taki sposób powinien wyglądać ostatni po dodaniu adresu nadawcy.