Jak zaakceptować Proof?

KROK 1

Wybierz
moje konto

Kliknij w zakładkę “Moje konto” w menu
dostępnym nad sliderem lub obok Wyloguj

KROK 2

Kliknij
Zaakceptuj

Przy wybranym zamówieniu kliknij w sekcji
PROOF żółty przycisk “Zaakceptuj”

KROK 3

Pobierz
PDF Proof

Uważnie obejrzeć ten dokument i
sprawdzić czy wszystko zostało
przedstawione jak należy

KROK 4

Akceptuję lub
odrzucam PDF Proof

Zaakceptuj Proof - kliknięcie tego guzika to sygnał
dla nas, że możemy rozpocząć proces drukowania

Odrzuć Proof - jeśli uważają Państwo, że w tej
postaci projekt nie jest gotowy do druku prosimy
podać powód odrzucenia proofa.

KROK 5

Kliknij
Zamknij

Możesz opuścić okno weryfikacji PDF Proof.
Kliknij przycisk “Zamknij”

KROK 6

PDF Proof
zaakceptowany

Zamówiony przez Państwa produkt
trafia teraz do kolejki produkcyjnej.