Jak zamówić produkt?

KROK 1

Wybierz produkt
na naszej stronie

Kliknij w wybraną kategorię produktów
dostępnych na stronie głównej

KROK 2

Wybierz
parametry produktu

Możesz dowolnie skonfugurować produkt
spośród dostępnych parmaterów online

KROK 3

Wybierz nakład
oraz tryb produkcji

Kilknij w wybrany nakład następnie
kliknij przycisk Zamów

KROK 4

Wybierz opcje
dodatkowe produktu

Zaznacz w jaki sposób dostarczysz do Nas
projekt, oraz metodę weryfikacji pliku.

KROK 5

Dodaj do koszyka
lub zamów

Kliknij przycisk Dodaj do koszyka w
przypadku kiedy chcesz zamówić więcej
niż 1 produkt, lub kliknij Zamów