Sprawdzanie plików

Darmowa weryfikacja
PREFLIGHT

Podczas darmowej weryfikacji PreFlight, otrzymane projekty graficzne przejdą proces automatycznej kontroli, która obejmuje sprawdzenie:
 

  • formatu pliku,
  • wymiaru projektu,
  • spadów,
  • rozdzielczości.

Szczegółowa weryfikacja pliku
Usługa płatna

Szczegółowa weryfikacja pliku obejmuje proces kontroli zawarty w darmowej weryfikacji PREFLIGHT oraz dodatkowo sprawdzane są:
 

  • profil kolorystyczny,
  • overprinty,
  • limit nafarbienia (TAC),
  • rozdzielczości bitmap.

Standaryzacja i korekta pliku
Usługa płatna

PBDRUK oferuje wykonanie standaryzacji i korekty wykrytych błędów w materiałach otrzymanych od Klienta. Proces ten polega na sprawdzeniu plików przez profesjonalne studio graficzne. W przypadku wykrycia drobnych błędów studio graficzne dokona opdpowiednich korekt.

W sytuacji gdy wykonanie poprawek nie jest możliwe ze względu na ich złożoność bądź ograniczenia licencyjne Klientowi zostanie przedstawiony kompletny raport błędów wraz z sugestią postępowania w celu ich uniknięcia.