FAQ

Zapomniałem hasła / loginu co zrobić?

W zakładce LOGOWANIE należy kliknąć na ikonę PRZYPOMNIJ HASŁO. W przypadku trudności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta PBDrukbok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Dostawa każdego produktu w wybrane jedno dowolne miejsce w Polsce jest bezpłatna. Wysyłkę jednego produktu w różne miejsca należy ustalić indywidualnie z pracownikiem działu obsługi klienta PBDrukbok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Przed złożeniem zamówienia można określić adres nabywcy oraz adres dostawy. Podczas rejestracji adres nabywcy jest domyślnie ustawiany jako adres dostawy.
Zamiana adresu dostawy po złożeniu zamówienia jest możliwa jedynie przed zaakceptowaniem PDF Proofa i wymagany jest kontakt z biurem obsługi klienta PBDrukbok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Tak. Prosimy zgłosić taką chęć w biurze obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Tak, jest możliwa. W celu ustalenia szczegółów i kosztów dostawy, prosimy o kontakt z pracownikiem działu obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Czas realizacji zamówienia jest określony przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia jest naliczany od momentu: potwierdzenia dokonania płatności oraz zaakceptowania pliku PDF PROOF. Szczegółowy opis znajduje się w paragrafie 4 Regulaminu.

Tak. Proponujemy Państwu możliwość zamówienia wybranych produktów w dwóch trybach przyspieszonego terminu realizacji: EKSPRESOWYM oraz DRUK 48H. Przy każdym produkcie określone są dostępne tryby realizacji, ich koszt oraz czas realizacji.

Tak. W celu ustalenia szczegółów i kosztów, prosimy o kontakt z pracownikiem działu obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Tak. W celu ustalenia szczegółów i kosztów, prosimy o kontakt z pracownikiem działu obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

Czas odpowiedzi najczęściej nie przekracza 2-3 godzin.

Tak. Podczas dodawania wybranego produktu do koszyka mają Państwo możliwość wybrania opcji zlecenia wykonania projektu graficznego przez PBDruk.

Tak. Podczas dodawania produktu do koszyka, w opcjach sprawdzania pliku, należy zaznaczyć opcję „Standaryzacja i korekta”.

Nie ma takiej możliwości. Zamówiona ulotka A4 zawsze będzie docięta do formatu A4. Dotyczy to również analogicznych przypadków.

Jeżeli praca nie jest starsza niż miesiąc - istnieje taka możliwość. Konieczne jednak będzie stworzenie nowego zamówienia i ponowna akceptacja PDF Proof. Dla prac starszych niż miesiąc konieczne będzie ponowne umieszczenie plików na serwerze.

Anulowanie zamówienia jest możliwe jedynie przed zaakceptowaniem PDF Proofa. W celu zgłoszenia chęci anulowania zlecenia, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68.

PBDruk na bieżąco informuje Klienta o aktualnym statusie jego zamówienia poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail. Dodatkowo można śledzić status w panelu klienta wybierając zakładkę ZAMÓWIENIA oraz wybrane z listy zamówienie.

Spad drukarski to obszar zadrukowany, odcinany podczas obróbki introligatorskiej.

To znormalizowany plik PDF, zawierający projekt dostarczony przez Klienta (lub wykonany przez PBDruk na zlecenie Klienta), symulujący efekt końcowy druku. Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić PDF Proof pod kątem merytorycznym jak i technicznym. Akceptacja PDF Proofa oznacza wyrażenie zgody na druk.

Nie ma takiej możliwości. Pliki do zamówienia dostarczyć można na trzy sposoby: (i) poprzez formularz internetowy, (ii) przez e-maila oraz (iii) na płycie CD wysłanej do firmy.

Nie ma takiej możliwości.

Tak. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi klienta PBDruk: bok@pbdruk.pl lub tel. 89 679 56 68. Realizacja takich prac nie podlega reklamacjom.